Zaproszeni goście

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

Wygłosi wykład pt.: Władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

 

Leszek Koczanowicz,  politolog, filozof, psycholog. Jest obecnie profesorem w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Filia we Wrocławiu.

Studia z zakresu psychologii i filozofii odbył na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował w Instytucie Filozofii UWr., Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytucie Kulturoznawstwa UWr.  W roku akademickim 2015/16 był  EURIAS Senior Fellow w Helsinki Collegium for Advanced Studies.

Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo,  Uniwersytecie w Oxfordzie. Główne obszary badań: filozofia współczesna, myśl polityczna,  filozofia kultury. Jest autorem i redaktorek dwunastu książek i wielu artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.

 

Adres emailowy: lkoczanowicz@swps.edu.pl