Program

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Tożsamość w (prze)budowie III

Ciało i cielesność – Opole, 26-27 wrzesień 2018 r.

Collegium
Civitas (u. Katowicka 89, 45-061)

Rejestracja
oraz przerwy kawowe: sala nr 15

Obrady:
sala nr 20

Program dostępny również do pobrania jako plik PDF

 

8:30 –
09:00

Dzień
pierwszy (26.09.2018)

Rejestracja uczestników

09:00

Otwarcie Konferencji

09:00 –
09:20

Pansomatyzm cynicki

Dr Marcin Pietrzak (Uniwersytet Opolski)

09:20– 09:40

Doświadczenie
ciała warunkiem naszej wolności oraz postawy ekologicznej

Dr hab.
Grzegorz Francuz prof. UO (Uniwersytet Opolski)

09:40 –
10:00

Cielesna hexis

Dr hab.
Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

10:00 –
10:20

Przerwa kawowa

10:20 –
10:40

Tożsamość fotograficzna –
kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych a pułapki tożsamości

Mgr Magdalena Żołud (Uniwersytet
Opolski)

10:40 –
11:00

Cielesność w sieci. Ponowoczesny
projekt estetyczny?

Mgr Pamela Szczerbik-Chudy (Uniwersytet
Opolski)

11:00–
11:20

#PerfectBody,
czyli wizerunek ciała na Instagramie

Mgr Klaudia Chwastek (Akademia Ignatianum w Krakowie)

11:20 –
11:40

Przerwa kawowa

11:40 –
12:40

Wykład gościnny

Władza
cielesna i mikrofizyka emancypacji

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

12:40 –
13:00

Przerwa kawowa

13:00 –
13:20

Ucieleśnione imaginacje. O Rozmowie z własną nogą Anny
Świrszczyńskiej

Mgr Anna Puzio (Uniwersytet
Rzeszowski)

13:20 –
13:40

Tożsamość
Sardyńczyków w kinematografii lokalnej

Mgr Ewa
Baszak i mgr Eryk Cichocki (Uniwersytet Wrocławski)

13:40 –
14:00

Wizualizacja
ciała i cielesności w sztuce średniowiecznej na wybranych przykładach
plastyki europejskiej i polskiej

Prof.
dr hab. Urszula Mazurczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

14:00–
15:00

Przerwa obiadowa

15:00 –
15:20

Ciało to za mało. Podmiot i jego
tożsamość w ujęciu ekologii poznawczej

Mgr
Witold Wachowski (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

15:20 –
15:40

Mowa ciała – komunikacja werbalna
i niewerbalna w badaniach lingwistycznych

Mgr Rafał Jakiel (Uniwersytet Wrocławski)

15:40 –
16:00

Problem
nabywania znaczeń językowych w modelu ucieleśnionym: język emocji

Dr
Andrzej Dąbrowski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

16:00 –
16:20

Przerwa kawowa

16:20 –
16:40

Czy
jesteśmy ludzkimi zwierzętami? Krytyka argumentu na rzecz animalizmu

Mgr Przemysław Paleczny
(Uniwersytet Opolski)

16:40 –
17:00

Doświadczenie cielesności w
ujęciu Józefa Tischnera

Dr inż. Zbyszek Dymarski
(Uniwersytet Gdański)

17:00 –
17:20

Ciało własne wg M. Merleau-Ponty’ego i A. N. Whiteheada

Dr Piotr Leśniak (Uniwersytet
Opolski)

20:00

Po obradach zapraszamy Państwa na koncert
zespołu:

DOBS

Departament Of Blues & Soul

 

Miejsce: Jesenicka
Lahudka (ul. Reymonta 45, 45-062 Opole)

 

 

09:00

Dzień
drugi (27.09.2018)

09:00 – 09:20

Duchowość
ratunkiem przebudowy zepsutego ciała

Lic.
Patryk Hałajczak (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w
Poznaniu)

09:20– 09:40

Wcielić
się w innego – o rozwijaniu empatii przez wejście w rolę

Paweł Karpiński (Uniwersytet
Jagielloński)

09:40 – 10:00

Estetyczny
wymiar ciała w filozofii personalistycznej – zarys problemu

Mgr
Michał Stachurski (Uniwersytet Opolski)

10:00 – 10:20

Przerwa
kawowa

10:20 – 10:40

Człowiek
jak centaur – komplementarny związek ciała i świadomości w Kena Wilbera teorii rozwoju
osobowości

Mgr
Leszek Galas (Uniwersytet Opolski)

10:40 – 11:00

Naturalistyczne ujęcie cielesności w
filozofii Zdzisławy Piątek

Mgr Joanna Picewicz
(Akademia Ignatianum w Krakowie)

11:00– 11:20

Cielesność
moralności

Mgr Lucyna Majewska (Uniwersytet
Zielonogórski)

11:20 – 11:40

Przerwa
kawowa

11:40 – 12:00

Nowe
ciało cesarzowej? Doświadczenie zmiany własnego ciała po porodzie przez
zabieg cesarskiego cięcia w trybie ostrym

Mgr
Alicja Neumann (Uniwersytet Jagielloński)

12:00 – 12:20

Specyfika wiedzy o własnej płciowości
wśród kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do
Środowiskowego Domu Samopomocy – raport z badań

Mgr Agata Jakubas (Uniwersytet
Wrocławski)

12:20 – 12:40

Ciało a  władza nad samym sobą – ujęcie
psychologiczne

Edyta Janik (Uniwersytet Łódzki)

12:40 – 13:00

Przerwa
kawowa

13:00 – 13:20

Ciało
jako spektakl: Kobiecość w nowych mediach

Lic.
Paulina Podogrocka (Uniwersytet Łódzki)

13:20 – 13:40

Kwestia
kobiecości w grach komputerowych

Mgr
Norbert Bociański i mgr Zbigniew Sperka (Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

13:40 – 14:00

Kiedy kobieta zakłada maskę

Mgr Agnieszka Droś
(Uniwersytet Zielonogórski)

14:00 – 15:00

Przerwa
obiadowa

15:00 – 15:20

Okaleczenia.
Dlaczego odbiorcy poszukują krwi w tekstach kultury

Lic.
Karolina Błońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

15:20 – 15:40

Od
ciała do cielesności – podmiot nieludzki w książce Szczepana Twardocha
„Drach”

Mgr
Ewa Niedziałek (Uniwersytet Warszawski)

15:40 – 16:00

Wybrane
zagadnienie zmiany płaci w świetle ustawodawstwa polskiego

Mgr
Katarzyna Jarnutowska (Uniwersytet w Białymstoku)

16:00 – 16:20

Przerwa
kawowa

16:20 – 16:40

Ciało
jako tworzywo – sposoby i funkcje jego wykorzystania w akcie twórczym

Dominika
Błaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16:40 – 17:00

Współczesne
Method Acting.
Radykalne cielesne transformacje aktorskie i ich potencjał marketingowy

Mgr
Kamila Kołacz (Uniwersytet Jagielloński)

17:00 – 17:20

Ciało
jako „przestarzała architektura” w eksperymentach artystycznych Stelarca

Mgr
Barbara Tryka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

17:20 – 17:40

Przerwa
kawowa

17:40 – 18:00

Ciało
jako przestrzeń artystycznej wypowiedzi. Subiektywny przegląd gdańskiego bio artu

Mgr
Klaudia Renusch (Uniwersytet Gdański)

18:00 – 18:20

Będąc
młodym cyborgiem – splot działalności artystycznej i cyborgicznej
tożsamości na przykładzie założycieli Cyborg Foundation

Katarzyna
Dobrowolska (Uniwersytet Jagielloński)

18:20 – 18:40

Infomorfizm w systemach rozproszonych Barwise’a i Seligmana

Mgr
inż. Monika Piśniak (Uniwersytet Opolski)